27. januára 2022

Vážení žiadatelia o NFP v rámci výzvy s kódom  OPII-VA/DP/2021/9.3-01,

 v rámci príloh k predmetnej výzve, konkrétne príloh k ŽoNFP boli aktualizované prílohy: 1.01 Rozpočet projektu a personálna matica_v2 a príloha 1.12_Preukazanie prispevku projektu k RIS3 SK_v2.

tím VA

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť