11. novembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR(verzia 3_0 z 29. 10. 2021)   zverejnilo verziu 3 vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31.

Kompletný dokument nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť