12. januára 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k prioritám budúceho viacročného finančného rámca (MFF) na roky 2021-2027 s cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ. 

Konzultácie zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ (ďalšie informácie dostupné tu), pre činnosť OPVaI sú však obzvlášť dôležité konzultácie v oblasti súdržnosti, dostupné tu.

V prípade záujmu o zapojenie sa do dotazníka, tak môžete urobiť na tomto mieste.

Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Vaše odpovede sa zohľadnia pri príprave komplexných návrhov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 a ďalšej generácie finančných programov.

Upozorňujeme, že verejné konzultácie budú prebiehať do 8. marca 2018.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť